fake Oakleys cheap Oakley sunglasses Christian Louboutin Outlet Christian Louboutin Outlet Louboutin Outlet Louboutin Outlet Christian Louboutin Outlet Louboutin Outlet Cheap Christian Louboutin Christian Louboutin outlet Christian Louboutin outlet Christian Louboutin outlet Louboutin outlet Christian Louboutin shoes Wholesale Christian louboutin Christian Louboutin Outlet Christian Louboutin outlet Christian Louboutin outlet Cheap Christian Louboutin Louboutin outlet Louboutin outlet Christian Louboutin outlet Christian Louboutin outlet Christian Louboutin outlet Discount Christian Louboutin Christian Louboutin outlet store Christian Louboutin outlet Christian Louboutin Outlet Christian louboutin wholesale Christian Louboutin outlet Christian Louboutin outlet Christian Louboutin outlet Christian Louboutin outlet Christian Louboutin Outlet Christian Louboutin outlet louboutin outlet louboutin outlet mbt shoes outlet ghd straighteners uk ghd straighteners uk louboutin outlet christian louboutin outlet nfl jerseys wholesale discount mlb jerseys wholesale nba jerseys discount nhl jerseys Discontinued MBT Shoes herve leger outlet cheap nfl jerseys cheap soccer jerseys thailand soccer jerseys Fake Oakleys
Aydera - DentalTürk [ Türkiye'nin Dental Portalı ]
 
Email:
Şifre:
Şifremi unuttum?
 
Dental Türk - Türkiye'nin Dental Portalı
Üye olmak için lütfen tıklayınız! DentalTürk Üyeler:
Sitemizi 3555 ziyaretçi geziyor.
 
     
» Dental Türk
Ana Sayfa
Dental Kurslar
Dental Turizm
Dental Danışma 

» Free Hizmetler
Dental Pazar
Dental Borsa
Dental İş İlanları

» Dental Linkler
Diş Hekimleri
Diş Teknisyenleri
Dental Firmalar
Diş Laboratuvarları

» Dental Servisler
Dental Bilgiler
Dental Videolar

» Dental Arama
Sayfalarda ara:

Üyelerde ara:

E-Sözlükte ara:(İngilizce)

Bu sayfayı yazdır
Sık Kullanılanlara Ekle
Ana sayfam yap
 
Dental Haberler

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ VE YENİ SAĞLIK DÜZENLEMELERİ

Ülkemizde ağız ve diş sağlığı ile ilgili sorunlar en önemli halk sağlığı sorunları içindedir. Ağız, diş ve diş etlerine ait hastalıklar ülkemiz bireylerinin % 96’sını etkilemektedir. Bugüne kadar yapılan ağız ve diş sağlığı taramalarında ortaya çıkan sonuç; ağız ve diş sağlığının % 85 oranında bozuk, hastalıklarının yaygın olduğu ve ülke ekonomisine zararının yüksek rakamlara ulaştığıdır.

Ağız ve diş sağlığı durum tespiti ile ilgili olarak yapılan en kapsamlı araştırma; 1987-1988 yılları arasında yapılmıştır. Bu araştırmaya göre; 6-12 yaş grubunda diş çürüğü olan çocukların oranı %83 , 30-34 yaş grubunda bu oran %97, sabit proteze başlama yaşı 18-20, total proteze başlama yaşı ise 25 dir.
Ağız ve diş sağlığı konusunda bireylerin yeterince bilinçli olmaması ise bu sorunu toplumsal bir sorun haline getirmektedir. Bakanlığımız, günden güne boyutları büyüyen soruna verdiği önem çerçevesinde ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin tüm ülke geneline yayılmasını hedeflemektedir.
Mayıs 1999 itibariyle;
Ağız ve Diş Sağlığı hizmetleri:
1 Eğitim Diş Hastanesi,
9 Müstakil Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi,
91 Hastane bünyesinde Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi,
621 Diş Polikliniğinde ( Hastane veya Sağlık Merkezi bünyesinde) yürütülmektedir.
Toplumun ihtiyacı olan tedavi edici dişhekimliği hizmetlerinin iyileştirilmesi ve ülke geneline dengeli bir şekilde dağılımı ile ucuz, uygulanması kolay ve çağdaş bir yaklaşım olan koruyucu dişhekimliği hizmetlerinin daha etkin bir şekilde verilmesi ile ilgili çalışmalar da sürdürülmektedir.
Ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin sayı ve kalite olarak artırılması için Bakanlığımıza bağlı kurum ve kuruluşlarda mevcut diş hekimi ve diş teknisyeni ile ünit sayısının artırılması ve mevcut cihazların günün teknolojisine uygun hale getirilmesinin sağlanması için çalışmalara hız verilmiş olup;
Mayıs 2005 itibariyle ise;
Ağız ve Diş Sağlığı hizmetleri:
2 Diş Hastanesi
35 Müstakil Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi,
101 Hastane bünyesinde Diş Tedavi ve Protez Merkezi,yürütülmektedir.
Türkiye genelinde yaklaşık 20.000 diş hekimi çalışmaktadır. Bunların % 74’ ü özel sektörde, % 26’ sı kamuda çalışmaktadır. Kamuda çalışan diş hekimlerinin ise % 20’ si Sağlık Bakanlığı’nda çalışmaktadır.
1999 yılının ikinci yarısından itibaren ülkemizin ağız ve diş sağlığı standartlarının yükseltilmesi ve tüm bireylerin diş hekimliği hizmetlerinden yararlandırılması için artan nüfus ve gelişen tıbbi teknoloji paralelinde, mevcut ağız ve diş sağlığı merkezlerinin iyileştirilmesi, yeni ağız ve diş sağlığı merkezlerinin açılması ve bir standart kazanmaları amacıyla çalışmalar sürdürülmektedir.
3575 sayılı Kanun ile değişik 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun uyarınca, Bakanlığımızca açılan sınavlarda başarılı olanlara diş protez teknisyenliği meslek belgeleri verilmeye başlanmış ve bugüne kadar 3169 kişiye diş protez teknisyenliği meslek belgesi verilmiştir.
Yine aynı Kanun’un 10 uncu maddesi uyarınca Bakanlığımızca çıkarılması gereken Diş Protez Laboratuvarları Yönetmeliği, 09.08.2000 tarihli ve 24135 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Yönetmelik uyarınca, diş protez laboratuvarlarına ruhsat verilmeye başlanmış olup, bugüne kadar 105 adet diş protez laboratuvarı ruhsatlandırılmıştır.
3308 Sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitim Kanun’u kapsamına, diş protez teknisyenleri de dahil edilip, bu Kanun kapsamında değerlendirilmesi ve Milli Eğitim Bakanlığı’nca belge verilmesi sebebiyle yetki karmaşası yaşanmakta olup; konu, Bakanlıklar arasında yürütülen görüşmeler ile çözümlenmeye çalışılmaktadır.
Vatandaşların, ağız ve diş sağlığı merkezleri hakkındaki şikayetleri değerlendirilmekte ve ayrıca ihbar edilen sahte dişçiler hakkında gerekli yasal takibatların yapılması için adlî merciiler nezdinde girişimlerde bulunulmaktadır.
Hastane bünyesinde faaliyet gösteren ağız ve diş sağlığı merkezleri ile diş polikliniklerine standart getirilmesi amacı ile isim değişikliğine gidilmesi; böylece anılan birimlerin modernizasyonu ile hizmet birimlerinin sayı ve kalite olarak yeterli hale getirilmesi hedeflenmekte olup; bu ünitelerin, günümüz teknolojisine uygun tıbbî cihazlar ve yetişmiş insan gücü ile desteklenmesi ve sağlık hizmetlerinden faydalananlara kaliteli, çağdaş diş hekimliği hizmeti verilmesinin sağlanması için çalışmalara hız verilmiştir.
Avrupa Birliği mevzuatına uyum faaliyetleri doğrultusunda diş hekimlerinin serbest dolaşımı ile ilgili mevzuatın uyumlaştırılması konusunda Genel Müdürlüğümüzce çalışmalar başlatılmış olup, Yüksek Öğretim Kurulu ile gerekli işbirliği sağlanmıştır.
Diğer yandan, İl Gezi Raporları doğrultusunda, Bakanlığımıza bağlı birimlerde yürütülen ağız ve diş sağlığı çalışmalarının veri kontrolleri yapılmış ve kamu kaynaklarının etkin kullanılması konusunda büyük mesafeler alınmıştır.
Ünit Kapasite durumlarına göre ağız ve diş sağlığı merkezleri ihtiyaç programı hazırlanmıştır. Böylece ağız ve diş sağlığı merkezlerinin gerek idarî ve gerekse teknik yapılanmalarına açıklık getirilmiş ve işleyiş kolaylığı sağlanmıştır.
Ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin, nitelik ve niceliğinin artırılması için Bakanlığımıza bağlı kurum ve kuruluşlarda mevcut diş hekimi ve diş teknisyeni ile ünit sayısının artırılması ve mevcut cihazların günün teknolojisine uygun hale getirilmesinin sağlanması, ayrıca diş hekimi atamalarının öncelikle ünit bulunan yerlere yapılması konularında Bakanlığımız ilgili birimleriyle koordineli çalışılmaya devam edilmektedir.
81 İl Sağlık Müdürlüğü Ağız ve Diş Sağlığı Şube Müdürlerine ve Bakanlığımız yataklı tedavi kurumlarında çalışan diş hekimlerine hizmet içi eğitim verilmesi planlanmakta; ancak bu düşünce finansman ve mekan problemi sebebiyle henüz hayata geçirilememiştir.
Ağız ve diş sağlığı merkezlerinin sayı ve kalite olarak artırılması ve koruyucu ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin etkili olarak verilebilmesi için gerekli çalışmalar sürdürülmektedir.
Ağız ve diş sağlığı merkezleri ile ilgili çalışmalar, mevcut sorunlar ve çözümleri konularında, İzmir Eğitim Diş Hastanesi ile Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri Başhekimlerinin katılımı ile Samsun ilinde bir toplantı yapılmıştır.
Ağız ve diş sağlığı merkezleri yerinde denetlenmektedir.
Milli Eğitim Bakanlığı’nca verilen Diş Protezciliği Ustalık ve Kalfalık Belgelerine sahip olan kişilerin mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla, Kanun Tasarısı Taslağı hazırlanmış, Hukuk Müşavirliği görüşü doğrultusunda 1219 sayılı Kanun değişikliği çalışmalarını sürdüren Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne, bu çalışmalara eklenmek üzere gönderilmiştir.

Nüfusun tamamı sağlık şemsiyesi altına alınacak
Soru 1: Yüksek Öğrenimleri Sırasında Zorunlu Staja Tabi Tutulan Öğrencilerin Sosyal Güvenliği Hakkında Yeni Yasal Düzenleme Bir Yenilik Getirmiş Midir?
Mevcut yasal düzenlemede yüksek öğrenimleri sırasında zorunlu (üniversitede stajın zorunlu olduğu belgelenmek şartıyla) staja tabi tutulan öğrenciler sigortalı sayılmamaktaydı.
Yeni Yasal düzenlemenin 5/b maddesinin"…..yüksek öğrenimleri sırasında zorunlu staja tabi tutulan öğrenciler hakkında ise iş kazası ve meslek hastalığı sigortası uygulanır ve bentte sayılanlar, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılırlar" hükmü gereğince 01.01.2006 tarihinden itibaren Yüksek öğrenimleri sırasında zorunlu staja tabi tutulan öğrenciler staj süresi ile sınırlı olarak ve de sadece iş kazası ve meslek hastalığı sigortası bakımından sigortalı sayılacaktır.

Soru 2: Yeni Yasaya Göre Kimler Malul Sayılmaktadır?
Yeni yasa gereğince, iş kazası veya meslek hastalığı sonucu çalışma gücünün en az %60’ını kaybettiği saptanan sigortalı, malullük sigortası bakımından malul sayılmaktadır. Malullük aylığı alınabilmesi için sigortalının en az 10 yıldır sigortalılığının bulunup, 1800 gün veya başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul ise en az 5 yıldan beri sigortalı bulunup toplam 900 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi bulunması gerekmektedir. Malullük aylığı, prim ödeme gün sayısı 9.000 günden az olan sigortalılar için 9.000 gün üzerinden, 9.000 gün ve daha fazla olanlar için ise toplam prim ödeme gün sayısı üzerinden hesaplanacaktır. Sigortalı, başka birinin sürekli bakımına muhtaçsa, tespit edilen aylık bağlama oranının 10 puan artırılması gerekmektedir.
Sigortalının ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce çalışma gücünün yüzde 60’ının zaten kayıp olduğu sonradan saptanırsa, sigortalı bu hastalık veya arızası sebebiyle malullük aylığından yararlanamayacaktır.

Soru 3: Yeni Yasaya Göre Yaşlılık Aylığı Koşulları Nasıl Olacaktır?
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 01.01.2007 tarihinde yürürlüğe gireceğinden 1 Ocak 2007’den önce bir gün dahi sigortalı olanlar için emeklilik koşullarında (emeklilik yaşı veya prim ödeme gün sayısında) herhangi bir değişiklik olmayacaktır.
01.01.2007 tarihinden sonra ilk kez sigortalı olanlar için, emeklilik yaşında 2036 yılına kadar değişiklik öngörülmemektedir. 2036’dan itibaren emekli olacaklar için ise, emeklilik yaşı, kademeli olarak artırılacak. 2048 yılında emeklilik yaşı kadın ve erkek için 65 yaşında eşitlenmektedir.
 

EMEKLİLİKTE

 

 

KADEMELİ GEÇİŞ TABLOSU

 

 

 YILLAR

ERKEK

KADIN

2005-2035

61

59

2036-2037

62

60

2038-2039

63

61

2040-2041

64

62

2042-2043

65

63

2044-2045

65

64

2046-2047

65

65

2048

65

65

 

Mevcut uygulamada S.S.K sigortalısı olanlar 7.000 gün olan prim ödeme gün sayısı, 20 yıl için her yıl 100’er gün artırılarak 9 bin güne çıkarılacaktır. İlk defa 01.01.2007 tarihinden sonra sigortalı olacakların emekliliklerinde 9.000 gün prim ödeme gün sayısı koşulu bulunacaktır. Mevcut uygulamada S.S.K sigortalısı olanlar ise 7.000 gün prim ödemek suretiyle emekli olabileceklerdir.
Yeni yasa ile ilk kez "kısmi emeklilik" müessesesi getirilmiştir. Buna göre, kişiler 5.400 gün prim ödemiş olmaları koşulu ile emekli olabileceklerdir.
Sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce malul sayılmayı gerektirecek derecede hastalık veya özrü bulunan ve bu nedenle malullük aylığından yararlanamayan sigortalılar, en az 15 yıldan beri sigortalı bulunmak ve adına en az 3.960 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta primi bildirilmiş olmak koşuluyla yaşlılık aylığına hak kazanacaktır. Çalışma gücündeki kayıp oranının yüzde 50 ile yüzde 59 arasında olduğunun saptanması durumunda, en az 16 yıldan beri sigortalı olmak ve adına en az 4.320 gün; kayıp oranı yüzde 40 ile yüzde 49 arasında olduğu belirlenen sigortalılar ise, en az 18 yıldan beri sigortalı olmak ve adına 4.680 gün, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olmak koşuluyla, yaş koşulu aranmaksızın aylığa hak kazanılacaktır.
Yeraltı işlerinde sürekli veya değişimli (münavebeli) olarak en az 20 yıldan beri çalışan sigortalı maden işçilerinin emeklilik yaşı ise 55 olarak esas alınmaktadır.

Soru 4: Genel Sağlık Sigortası Ne Anlama Geliyor?
Yeni yasaya göre, nüfusun tamamı sağlık yardımı güvencesine zorunluluk esasına göre alınmaktadır. Bu sisteme genel sağlık sigortası denilmektedir. Sigortalıların, gelirlerinin yüzde 12.5’i oranında genel sağlık sigortası primi ödemeleri gerekmektedir. Genel sağlık sigortası primi ödeyemeyecek derecede yoksul olanların genel sağlık sigortası primleri devlet tarafından ödenecektir.

Soru 5: Genel Sağlık Sigortası Nedeniyle Hiçbir Sosyal Güvenlik Kurumuna Bağlı Olmayan Kişilerden De Prim Alınacak Mı, Alınacak İse Kişi Başına Mı Alınacak?
01.01.2007 tarihinden önce hiçbir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olmayan ve de yoksul olmayan vatandaşların da yüzde 12 oranında (yalnızca genel sağlık sigortasına tabi olanlar ile isteğe bağlı sigortalıların genel sağlık sigortası primi, prime esas kazancın yüzde  12’si olacağı için) genel sağlık sigortası primi ödemeleri zorunlu olacaktır.
Çalışan bir kişinin ödediği primler, kişinin bakmakla yükümlü olduğu kişilerin de sağlık hizmeti ödemelerinden yararlanmasını sağlayacaktır. Başka bir anlatımla genel sağlık sigortası için ödenecek prim, kişi başına değil, aile başına ödenecektir.
Devlet, genel sağlık sigortası primlerine yüzde 3 oranında katkıda bulunacaktır.

Soru 6: Kimler Genel Sağlık Sigortası Kapsamına Girmektedir?
Aşağıdaki kimseler genel sağlık sigortası kapsamına girmektedir:
1- İsteğe bağlı sigortalılar,
2- Sigortalı sayılmayanlardan olup, yeşil kart verilen kişiler,
3- Vatansızlar ve sığınmacılar,
4- 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alanlar,
5- Şeref aylığı alanlar, vatani hizmet tertibinden aylık alanlar,
6- 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alanlar,
7- Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu hükümlerine göre korunma, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden ücretsiz yararlananlar,
8- Harp malulü aylığı alanlar ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamında aylık alanlar,
9- Geçici köy korucuları,
10- Oturma izni almış yabancı ülke vatandaşlarından yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında sigortalı olmayan kişiler,
11- Sosyal güvenlik kanunlarına göre gelir ve aylık bağlanmış olan kişiler,
12- İşsizlik ödeneğinden yararlananlar,
13- Kamu idarelerinin dış temsilciliklerinde istihdam edilenler.
14- Yukarıda sayılanlar dışında kalan ve başka bir ülkede sağlık sigortasından yararlanma hakkı bulunmayan kişiler,
 
Hastaya hastane seçme özgürlüğü geldi

Soru 7: Genel Sağlık Sigortasında Hastaların Sağlık Kurumu Seçme Hakkı Var Mıdır?
Genel sağlık sigortasında Sosyal Güvenlik Kurumu talepte bulunan tüm hastaneler ve sağlık kuruluşlarıyla sözleşme yapacağından, sigortalılar sevk zincirine uyarak (öncelikle birinci basamak sağlık kuruluşlarına başvurarak) anlaşmalı sağlık kuruluşlarından istediklerine gidebilecektir. Genel sağlık sigortası kapsamında kamu ve özel hastane ayrımı söz konusu olmamaktadır.

Soru 8: Genel Sağlık Sigortasında Katılım Payı Uygulaması Nasıl Olacaktır?
Genel sağlık sigortası bakımından sigortalı olanların, sağlık hizmeti sunucusuna başvurdukları tarihten önceki son 1 yıl içinde 30 gün genel sağlık sigortası primi ödemiş olmaları gerekmektedir. İsteğe bağlı sigortalıların ise, prim borcu bulunmaması koşulu aranacaktır.
Ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi, protez, ortez, iyileştirme araç ve gereçleri ile ayakta tedavide sağlanan ilaçlar için katılım payı alınacaktır. Ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi için 2 YTL, ayaktan tedaviden sağlanan ilaçlar, protez, ortez, iyileştirme araç ve gereçleri için ise yüzde 10 ila 20 oranında katılım payı alınacak.
İş kazası ve meslek hastalıkları ile askeri tatbikat ve manevralarda sağlanan sağlık hizmetlerinden, afet ve savaş hali nedeniyle sağlanan sağlık hizmetlerinden, raporla belgelenen kronik hastalıklardan, hayati öneme sahip organ nakli ve kontrol muayeneleri, harp okulu ve polis akademisi öğrencilerinden katkı payı alınmayacaktır. Sigortalının sevk zincirine uymaksızın tedavi görmesi durumunda yüzde 10 ila 20 oranında katılım payı yerine yüzde 50 oranında artırılacaktır.

Soru 9: Yeni Yasa Gereğince Sigorta Prim Oranları Ne Kadar Olacaktır?
Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalıları prim oranı, sigortalının prime esas kazancının yüzde 20’si olacaktır. Bunun yüzde 9’u sigortalı hissesi, yüzde 11'i de işveren hissesinden oluşacak. Fiili hizmet zammı uygulanan işlerde çalışan sigortalılar için uygulanacak malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları prim oranı, belirlenen yüzde 20 oranının her yıl fiili hizmet gün sayısının 360'a bölünmesi sonucunda bulunacak oranda artırılması suretiyle belirlenecek.
Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, yapılan işin iş kazası ve meslek hastalığı bakımından gösterdiği tehlikenin ağırlığına göre yüzde 1 ila 6 oranlarında olmak üzere, kurumca belirlenecek.
Genel sağlık sigortası primi, kısa ve uzun vadeli sigorta kollarına tabi olanlar için prime esas kazancın yüzde 12.5'u olacak. Bunun yüzde 5'i sigortalı, yüzde 7.5'i ise işveren hissesi olarak uygulanacak. Genel sağlık sigortası primini ödeyemeyecek olanların primi devlet tarafından karşılanacak.
Yalnızca genel sağlık sigortasına tabi olanlar ile isteğe bağlı sigortalıların genel sağlık sigortası primi, prime esas kazancın yüzde 12'si olacak.
Devlet, sigortalının prime esas kazancını esas alarak; malullük, yaşlılık, ölüm sigortaları için yüzde 5 oranında, genel sağlık sigortası için ise yüzde 3 oranında katkı yapacak. Devlet katkısı, kurumun ay itibariyle tahsis ettiği primin dörtte biri olarak hesaplanacak. Devlet katkısının ödenmesine ilişkin usul ve esaslar, Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenecek.
Bu düzenlemeye göre, alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırı, asgari ücretin 30'da biri, üst sınırı ise günlük kazancın alt sınırının 6.5 katı olacak.

Soru 10: Genel Sağlık Sigortası Kapsamında Sağlık Yardımı Alabilmenin Koşulları Nelerdir?
Genel sağlık sigortalısı sayılanların, sağlık hizmeti sunucusuna başvurdukları tarihten önceki son 1 yıl içinde 30 gün genel sağlık sigortası primi ödemesi gerekecek. İsteğe bağlı sigortalılarda ise prim borcu bulunmaması koşulu aranacak.
Ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi, ortez, protez, iyileştirme araç ve gereçleri ile ayakta tedavide sağlanan ilaçlar için katılım payı alınacak. Ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi için 2 YTL, ayaktan tedaviden sağlanan ilaçlar, protez, ortez, iyileştirme araç ve gereçleri için ise yüzde 10 ila 20 oranında katılım payı alınacak.
İş kazası ve meslek hastalıkları ile askeri tatbikat ve manevralarda sağlanan sağlık hizmetlerinden, afet ve savaş hali nedeniyle sağlanan sağlık hizmetlerinden, raporla belgelenen kronik hastalıklardan, hayati öneme sahip organ nakli ve kontrol muayenelerinden, harp okulu ve polis akademisi öğrencilerinden katkı payı alınmayacak.
Eğer sigortalı sevk zincirine uymadan tedavi görürse, belirtilen oranlar yüzde 50 oranında artırılacak.
Sigortalılar, sözleşme yapılmayan hastanelerden ve öğretim üyesinden hizmet almak isterse, bunun için fark ödemek zorunda olacak. Genel sağlık sigortalıları ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler, sağlık hizmeti sunucuları arasından istediğini seçme hakkına sahip olacak.
Tüm vatandaşlar "Genel Sağlık Sigortası" kapsamında sağlık hizmetlerinden ücretsiz olarak faydalanacak. Ancak şimdi olduğu gibi ayaktan tedavide kullanılan ilaç ve ortez, protezlerde yüzde 10 ila yüzde 20 arasında katkı payı alınacak. Genel Sağlık Sigortası" ile birlikte vatandaşların sözleşmesiz sağlık kuruluşlarına gitmesine de imkan bulunmaktadır. Ancak buralardan alınan hizmet bedelinin sadece yüzde 70’i Kurum tarafından karşılanacak.

Soru 11: Genel Sağlık Sigortası Halen Sigortalı Olanlar İçin İlave Külfet Getiriyor Mu?
Halen sağlık sigortası kapsamında olan hiç kimse "Genel Sağlık Sigortası" nedeniyle ilave prim ödemeyecektir. SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı kapsamında sağlık güvencesi olanlar, aynı şekilde genel sağlık sigortası güvencesine de sahip olacaklar. Şu anda hiçbir sağlık güvencesi olmayan kesim de genel sağlık sigortası kapsamına alınmıştır.

Soru 12: Genel Sağlık Sigortası Kapsamına Giren Ve Girmeyen Ödemeler Hangileridir?
Genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilere koruyucu sağlık hizmetleri, hastalık ve analık nedeniyle ayakta veya yatarak, acil sağlık hizmetleri verilecek. Ayrıca bu kapsamda 18 yaşına kadar ağız ve diş tedavileri ile 18 yaşını doldurmamış veya 45 yaşından gün almış kişilerin ortodontik diş protezlerinin belirlenen tutarının yüzde 50'si karşılanacak.
Hekimin göreceği lüzum üzerine genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin yurtdışı dahil yerleşim yeri dışına yapılan sevklerinde, kendisinin ve bir kişiyle sınırlı olmak üzere refakatçisinin yol gideri ve gündelikleri karşılanacak. Yurt içinde tedavisi mümkün olmayan sigortalı ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler, yurt dışından sağlık hizmeti alabilecek.
Çocuğu olmayan kişinin 23 yaşından büyük, 39 yaşından küçük olması halinde, 2 kez tüp bebek tedavi masrafları kurum tarafından karşılanacak.
Estetik amaçlı sağlık hizmeti ve estetik amaçlı ortodontik diş tedavileri ile alternatif tıp uygulamaları ise genel sağlık sigortasından karşılanmayacak.

Soru 13: Yeni Yasa Gereğince Mevcut Bağ-Kur Sigortalılarının Prim Ödeme Sisteminde Değişiklik Olacak Mıdır?
Mevcut sistemde Bağ-Kur sigortalıları 12 basamağa kadar her yıl otomatik artışta bulunmaktadır. 12 ile 24. basamaklar arasındaki artış ise, isteğe bağlı bulunmaktadır. 12 yıl zorunlu basamak yükseltme olması özellikle küçük esnafı ağır prim yüküyle karşı karşıya bıraktığı gerçeğinden hareketle yeni Yasa ile, kendi nam ve hesabına çalışanlarla şirket ortakları hangi kazanç üzerinden prim ödeyeceğini, ödeme gücüne göre kendileri belirleyecektir.

Soru 14: Genel Sağlık Sigortası Sistemine Prim Ödeyemeyenlerin Sağlık Hizmeti Almaları Mümkün Müdür?
SSK ve Emekli Sandığı kapsamındaki yurttaşlarımızın sağlık primini ödeme sorumluluğunun işverenlere ait olması nedeniyle, prim borcunun ödenmemesi sağlık yardımının verilmesine engel oluşturmuyor. Ancak, mevcut Bağ-Kur’lu yurttaşlarımız hem sigortalı, hem de işveren pozisyonunda. Bu nedenle prim borcunun ödenmesi önem taşıyor.
Genel Sağlık Sigortası (GSS) uygulaması bu sorunu tamamen çözemese de, mevcut sisteme göre Bağ-Kur’lu yurttaşlarımız açısından önemli iyileştirmeler getiriyor. Bağımsız çalışan kişiler prim borcunu ödememiş olsalar dahi;
 18 yaşını doldurmamış olan kişilerde,
 Tıbben başkasının bakımına muhtaç olan kişilerde,
 Acil hallerde,
 İş kazası ile meslek hastalığı hallerinde,
 Bildirimi zorunlu bulaşıcı hastalıklarda,
 Kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetlerinde,
 Afet ve savaş halinde,
 Grev ve lokavt halinde,
hiçbir koşul aranmaksızın sağlık hizmetleri "Genel Sağlık Sigortası"nca karşılanmaya devam edilecek. Bir başka ifadeyle, mevcut sisteme kıyasla GSS, bağımsız çalışan yurttaşlarımızın sağlık hizmetine erişimini önemli ölçüde iyileştiriyor. 

Kaynak:http://www.saglik.gov.tr/

 
  Bize Ulaşın
Dental Türk Portal Türkiye'nin Diş Hekimliği Rehberi. London / UK Tel: +44 78 9100 2293
 
Bu site en iyi 800x600 çözünürlük, IE5 ve üzeri versiyon tarayıcıda görüntülenebilir.
Tüm haklar?saklıdır.Copyright 2004-2018 ©Dental Türk - Aydera Designed by C.Aksoy
Gizlilik İlkeleri | Sponsorlar  Reklam | Rss - Atom | Kurumsal | Gruplar | Sözlük