fake Oakleys cheap Oakley sunglasses Christian Louboutin Outlet Christian Louboutin Outlet Louboutin Outlet Louboutin Outlet Christian Louboutin Outlet Louboutin Outlet Cheap Christian Louboutin Christian Louboutin outlet Christian Louboutin outlet Christian Louboutin outlet Louboutin outlet Christian Louboutin shoes Wholesale Christian louboutin Christian Louboutin Outlet Christian Louboutin outlet Christian Louboutin outlet Cheap Christian Louboutin Louboutin outlet Louboutin outlet Christian Louboutin outlet Christian Louboutin outlet Christian Louboutin outlet Discount Christian Louboutin Christian Louboutin outlet store Christian Louboutin outlet Christian Louboutin Outlet Christian louboutin wholesale Christian Louboutin outlet Christian Louboutin outlet Christian Louboutin outlet Christian Louboutin outlet Christian Louboutin Outlet Christian Louboutin outlet louboutin outlet louboutin outlet mbt shoes outlet ghd straighteners uk ghd straighteners uk louboutin outlet christian louboutin outlet nfl jerseys wholesale discount mlb jerseys wholesale nba jerseys discount nhl jerseys Discontinued MBT Shoes herve leger outlet cheap nfl jerseys cheap soccer jerseys thailand soccer jerseys Fake Oakleys
Aydera - DentalTürk [ Türkiye'nin Dental Portalı ]
 
Email:
Şifre:
Şifremi unuttum?
 
Dental Türk - Türkiye'nin Dental Portalı
Üye olmak için lütfen tıklayınız! DentalTürk Üyeler:
Sitemizi 4003 ziyaretçi geziyor.
 
     
» Dental Türk
Ana Sayfa
Dental Kurslar
Dental Turizm
Dental Danışma 

» Free Hizmetler
Dental Pazar
Dental Borsa
Dental İş İlanları

» Dental Linkler
Diş Hekimleri
Diş Teknisyenleri
Dental Firmalar
Diş Laboratuvarları

» Dental Servisler
Dental Bilgiler
Dental Videolar

» Dental Arama
Sayfalarda ara:

Üyelerde ara:

E-Sözlükte ara:(İngilizce)

Bu sayfayı yazdır
Sık Kullanılanlara Ekle
Ana sayfam yap
 
Dental Haberler

DİŞ PROTEZ TEKNİSYENLİĞİ MESLEK EĞİTİMİ

Konu: Diş Protez Teknisyenliği Meslek Eğitimi
........................................VALİLİĞİNE
(Sağlık Müdürlüğü)
GENELGE
 2005/ 120
3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre  Milli Eğitim Bakanlığınca açılan diş protezciliği meslek dalında kalfalık belgesi sahibi olanlar ve çıraklık eğitimini tamamlayanlar ile bu eğitime devam edenlere, 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı-San’atlarının Tarz-ı İcrasına Dair Kanunda Değişiklik Yapan; 5181 Sayılı Kanun’un Geçici 6 ncı maddesi doğrultusunda, Milli Eğitim Bakanlığı ile Bakanlığımızca müşterek hazırlanan Diş Protez Teknisyenliği Meslek Belgesi verilmesi için düzenlenecek eğitim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenleyen “Diş Protezciliği Dalında Kalfalık Belgesi Sahiplerine, Diş Protez Teknisyenliği Meslek Belgesi Verilmesi Hakkında Yönetmelik” 16/12/2004 tarih ve 25672 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Mevzuat gereği Bakanlığımızca düzenlenecek teorik ve uygulamalı eğitimlerde ders görevi verilecek yönetici, öğretmen ve diğer personelin nitelikleri ile bunlara ödenecek haftalık veya aylık ders ücretlerinin belirlenmesinde; 05/12/2001 tarih ve 24604 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve sağlık meslek liselerinde uygulanan “Kurumların Eleman Yetiştirmek Üzere Açtıkları Mesleki Okullarda Görev Alacak Yönetici ve Öğretmenlere Uygulanacak Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslar” ın uygulanması, bu eğitim için gerekli olan araç, gereç malzeme ve her türlü eğitim materyalinin temini ile hizmet alımı ve kiralama iş ve işlemlerinin 209 sayılı kanunda değişiklik yapan 5335 sayılı “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” un döner sermaye uygulamalarına ilişkin hükümleri çerçevesinde, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre yapılması, makamın 26/05/2005 tarih ve 4137 sayılı onayı ile uygun görülmüştür.
Bu amaçla Diş Protez Teknisyenliği Meslek Eğitimi; kayıtları, eğitimi, sınavları ve  giderler aşağıdaki esaslara göre yürütülecektir.
EĞİTİM VE SINAV KOMİSYONLARI
A-    EĞİTİM VE MERKEZ SINAV KOMİSYONU
Oluşumu:
Eğitim ve Merkez Sınav Komisyonu 7 üyeden oluşur. Bu üyeler; Sağlık Bakanlığı Müsteşarı veya görevlendireceği Müsteşar Yardımcısının Başkanlığında Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğünden birer, Milli Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğünden Genel Müdür Yardımcısı veya Daire Başkanı, Türk Diş Hekimleri Birliği ve Ankara Diş Protez Teknisyenleri Odası tarafından belirlenen birer temsilciden oluşur.
Eğitim ve Merkez Sınav Komisyonu en az 5 üye ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.
Görevleri:
1-     Eğitim verilecek iller ile sınav yerlerinin tespitini yapmak ve ilgililere bildirilmesini sağlamak,
2-     Eğitim ve sınav programı çerçevesinde sınav sorularını hazırlamak, sınavların yapılmasını sağlamak ve denetlemek,
3-     İlgili diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,
4-     Adayların teorik sınav sonuçlarına itirazlarını incelemek ve kesin olarak karara bağlamak.
B-    EĞİTİM VE SINAV İL KOMİSYONU
Oluşumu:
Eğitim ve sınav yapılacak illerde oluşturulacak Eğitim ve Sınav İl Komisyonu 7 üyeden oluşur. Bu üyeler; İl Sağlık Müdürü veya Müdür Yardımcısının başkanlığında, İl Milli Eğitim Müdürünün belirleyeceği Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü veya Müdür Yardımcısı, Sağlık Müdürlüğü Ağız ve Diş Sağlığı Şube Müdürü, o ildeki Diş Hekimleri Oda Temsilcisi (yoksa en yakın ilden), Diş Protez Teknisyenleri Odası veya Derneği temsilcisi (yoksa en yakın ilden) ile teorik/pratik eğitimleri verecek il sağlık müdürünün belirleyeceği bir diş hekimi ve usta öğreticiden oluşur.
Komisyon en az 5 üye ile toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Diğer iş ve işlemler ile komisyonun sekreterya hizmetleri, İl Sağlık Müdürlüğünün Ağız ve Diş Sağlığı Şube Müdürlüğü tarafından yürütülecektir. Eğitim Şube Müdürlüğü ile koordineli çalışılacaktır.
Görevleri:
1-     Eğitim ve Sınav Merkez Komisyonundan aldığı bilgileri zamanında ilgililere duyurmak,
2-     Eğitim verecek öğreticileri seçerek görevlendirilmelerini sağlamak,
3-     Eğitim programlarının uygulanmasını sağlamak,
4-     Sınav giriş belgelerini vermek,
5-     Sınavları değerlendirerek sonuçlarını yazılı olarak adaylara bildirmek,
6-     Adayların teorik sınav sonuçlarına karşı yapmış oldukları itiraz dilekçelerini Eğitim ve Sınav Merkez Komisyonuna iletmek.
ADAY KAYITLARI
1-     Aday ön Kaydı: 27 Mayıs – 10 Haziran 2005 tarihleri arasında yapılmıştır.
2-      Kesin Kayıtlar: 15 Ağustos – 12 Eylül 2005 tarihleri arasında eğitimin yapılacağı il sağlık müdürlüklerince yapılacaktır.
Kesin Kayıtlarda İstenilecek Belgeler:
1-     Dilekçe,
2-     Kalfalık belgesi aslı,
3-     Nüfus cüzdanı örneği,
4-     İkametgah belgesi,
5-     Tek hekim tarafından verilmiş sağlık raporu,
6-     Eğitim giderlerinin yatırıldığına dair dekont. (Eğitimin başladığı 19 Eylül – 30 Aralık 2005 tarihleri arası eğitim giderleri için)
-         Kesin kayıtlarda, adaylardan ön kayıt yapılırken istenilen belgelerin dışında sadece eğitim giderlerinin yatırıldığına dair dekont istenecektir. (Aday ön kaydında istenilen belgeler kesin kayıtlar yapılırken kullanılacak, tekrar aynı belgeler istenmeyecektir.)
-         Ön kayıtta alınan belgeler eğitim merkezlerinde toplanacaktır. Bu nedenle sağlık müdürlükleri, adayın ikametgah adresi olarak gösterdiği ilin bağlı olduğu eğitim merkezlerine, ön kayıt belgelerini ivedilikle gönderecektir. Eğitimin yapılacağı il sağlık müdürlüklerince de takibi yapılacaktır.Eğitim merkezleri ve bağlı iller, ekteki il eğitim merkezleri listesinde gösterilmiştir.
-         Ön kaydı yaptıran adaylardan; Eğitim ve Sınav İl Komisyonunca, askerlik durumu, raporu veya mazereti kabul edilenlerin kesin kayıtları, mazeretinin bitiminden sonraki eğitim döneminde yapılacaktır.
EĞİTİMLE İLGİLİ ESASLAR
-         Eğitim 19 Eylül 2005 tarihinde başlayacaktır.
-         Eğitimin toplam süresi 32 haftadır.
-         Adayların eğitim süresince alması gereken dersler, 256 saat teorik ve 1024 saat pratik olmak üzere toplam 1280 saattir.
Teorik Dersler ve Eğitim Süresi:
DERSLER                                                                                   EĞİTİM SÜRESİ
Haf.ders saati x Eğitim süresi = Toplam
 

Ortodonti1 saat32 hafta32 saat
Sabit Protez2 saat32 hafta64 saat
Maniplasyon ve Diş Morfolojisi1 saat32 hafta32 saat
Hareketli Bölümlü Protez2 saat32 hafta64 saat
Özel Amaçlı Protezler1 saat32 hafta32 saat
Temel Meslek Bilgisi1 saat32 hafta32 saat

Toplam = 256 saat
Pratik Dersler ve Eğitim Süresi:
DERSLER                                                                                   EĞİTİM SÜRESİ
Haf.ders saati x Eğitim süresi = Toplam
 

Ortodonti4 saat32 hafta128 saat
Sabit Protez8 saat32 hafta256 saat
Maniplasyon ve Diş Morfolojisi4 saat32 hafta128 saat
Hareketli Bölümlü Protez8 saat32 hafta256 saat
Özel Amaçlı Protezler4 saat32 hafta128 saat
Temel Meslek Bilgisi4 saat32 hafta128 saat

Toplam = 1024 saat
-         Günde 8 saat olmak üzere haftanın bir iş günü teorik, diğer 4 iş günü pratik eğitim yapılır.
-         Teorik eğitim; ağız ve diş sağlığı merkezleri, diş tedavi ve protez merkezleri, kamu kurum ve kuruluşları, kişi ve kişilere ait diş protez laboratuarlarından, Eğitim ve Sınav İl Komisyonunun belirleyeceği mekanlarda yaptırılır.
-         Teorik ve pratik eğitimler ile sınavlarda görev alacak diş hekimi ve usta öğreticiler için valilik onayı alınır.
-         Teorik eğitim diş hekimleri tarafından verilir.
-         Pratik eğitim; adayın çalıştığı laboratuar öncelikle dikkate alınarak, Eğitim ve Sınav İl Komisyonunca belirlenecek eğitim ve sınavların eksiksiz ve güvenli yapılabileceği teknik imkanlara sahip ağız ve diş sağlığı merkezlerinde, diş tedavi ve protez merkezlerinde, özel diş protez laboratuarlarında, diş hekimleri veya usta öğreticilerin sorumluluğunda yaptırılır.
-         Eğitime devam zorunludur. Devamsızlık, eğitim süresince her ders için haftalık ders saatinin 4 katını geçemez. Doğal afet, yangın, sel, savaş gibi olağanüstü hallerde devamsızlık süresinin aşıldığı durumlarda ilgili kişiler telafi eğitimine alınır. Telafi eğitimi ile ilgili düzenlemeler Eğitim ve Sınav Merkez Komisyonunca belirlenir.
S I N A V L A R
A- USUL VE ESASLAR

1-    Teorik ve pratik eğitimini tamamlayanlar sınavlara katılmaya hak kazanır. Eğitimin tamamlanmasından itibaren Eğitim ve Sınav Merkez Komisyonunca belirlenen sınav takvimi esas alınarak 2 yıl içinde teorik/pratik dersler için 3 (üç) er kez sınav hakkı tanınır.
2-    Müfredat programları dahilinde, teorik sınavlar test usulü, pratik sınavlar uygulamalı olarak yapılır
3-    Sınav sorularının hazırlanması, sınav merkezlerine ulaşımının sağlanması ve sınav tarihlerinin belirlenmesi Eğitim ve Sınav Merkez Komisyonu, sınavın değerlendirilmesi ise Eğitim ve Sınav İl Komisyonu tarafından yapılır.
4-    Yazılı sınavların sonuçları ilan edildikten sonra, Eğitim ve Sınav İl Komisyonunun belirleyeceği tarihlerde diş hekimleri ve usta öğreticilerden oluşan 3 (üç) kişilik komisyon tarafından uygulama sınavları yapılır.
5-    Adaylar, sınavlara girerken sınav giriş belgesi ve kimlik belgelerini yanlarında bulundururlar.
B- SINAVLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI
1-     Adayların teorik ve pratik sınavlarda başarılı sayılabilmeleri için her bir sınavdan 100 puan üzerinden en az 50 (elli) puan almaları gerekir.
2-     Sınavlar, Eğitim ve Sınav İl Komisyonu tarafından 3 gün içerisinde değerlendirilerek ilan edilir ve yazılı olarak kişilere duyurulur.Sınavlarda başarılı olanlara Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nce düzenlenen ve bakanlıkça tescil edilen “DİŞ PROTEZ TEKNİSYENLİĞİ MESLEK BELGESİ” verilir.
C- YAZILI SINAVLARA İTİRAZ

            Adaylar teorik sınav sonuçlarına itiraz edebilirler. İtirazlar, sınav sonuçlarının adaylara duyurulmasından itibaren 10 (on) gün içinde dilekçe ile Eğitim ve Sınav İl Komisyonuna iletilmek üzere sağlık müdürlüğüne yapılır. Eğitim ve Sınav İl Komisyonu itirazları 3 (üç) gün içinde Eğitim ve Sınav Merkez Komisyonuna iletilmek üzere Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü’ne gönderir. Eğitim ve Sınav Merkez Komisyonu itirazları 10 (gün) içerisinde inceleyerek karara bağlar ve alınan karar, itiraz eden kişiye Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü tarafından yazılı olarak bildirilir. İtiraz üzerine verilen kararlar kesindir.
D- SINAV HAKKI
            Teorik ve pratik eğitimini tamamlayanlara, eğitimin tamamlanmasından itibaren 2 yıl içinde teorik eğitiminden 3 (üç), pratik eğitiminden 3 (üç) kez sınav hakkı tanınır. Adaylar 2 (iki) yıl içerisinde 3 (üç) sınava katılabilirler. Sağlık, askerlik ve benzeri sebeplerle sınava katılamayanlar mazeretlerini belgelendirmeleri halinde Eğitim ve Sınav İl Komisyonunca belirlenen tarih ve yerde tekrar sınava alınır. Sınava katılmayanlar verilen sınav haklarından birini kullanmış sayılır.
E- ADAYIN SINAVINI GEÇERSİZ KILAN HAL VE DAVRANIŞLAR
            Sınavlarda kopya girişiminde bulunan, kopya çeken, kopya veren ve kendi yerine başkasını sınava sokan veya sınav düzenine aykırı davranışta bulunan adaylar o sınavdan başarısız sayılır.
EĞİTİM GİDERLERİ, ÜCRETLERİN TAHSİLİ VE YAPILACAK HARCAMALAR
            5181 Sayılı Kanunun Geçici 5 nci maddesinin son fıkrası ve “Diş Protezciliği Dalında Kalfalık Belgesi Sahiplerine, Diş Protez Teknisyenliği Meslek Belgesi Verilmesi Hakkında Yönetmelik” in 14 ncü maddesi gereği, yapılacak eğitim ve sınavların giderlerini eğitim ve sınavlara katılan adaylar karşılar.
            Eğitim ve sınav giderleri 209 sayılı kanunda değişiklik yapan 5335 sayılı “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” un döner sermaye hükümleri çerçevesinde tahsil edilir ve harcamalar yapılır.
ÜCRETLER
1- Teorik/pratik ders ücreti:
                  2001/3268 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile uygun görülerek 05/12/2001 tarih ve 24604 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kurumların Eleman Yetiştirmek Üzere Açtıkları Mesleki Okullarda Görev Alacak Yönetici ve Öğretmenlere Uygulanacak Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esasların “Ders Ücreti Karşılığı Görevlendirme” başlıklı 9 ncu maddesinin;
a)      fıkrasında; “Yükseköğrenimli olmak koşuluyla;”
2 nci bendinde; “Resmi görevi bulunmayanlar ile emeklilere, okul öncesi, ilköğretim ve yaygın eğitim kurumlarında haftada 30 saate, ortaöğretim kurumlarında 24 saate, kadar,”
b) fıkrasında; “İlgili mevzuatında belirtilen esaslara göre uzman ve usta öğretici olarak nitelendirilenlerden;
1-      Resmi görevi bulunanlara haftada 10 saate,
2-     Resmi görevi bulunmayanlara haftada 40 saate, kadar, okul öncesi, mesleki ve teknik, ortaöğretim ile çıraklık ve yaygın eğitim kurumlarında, ek ders görevi verilebilir.” ve Sağlık Meslek Liseleri Alan Uygulamalı Dersler Uygulama Yönergesi’nin Diş Protez Teknisyenliği Bölümü başlığı altındaki 12 nci maddesi doğrultusunda, gündüz öğretim saati üzerinden Ek Ders Ücreti karşılığı ders ücreti ödenir.
-         Eğitimin başladığı 19 Eylül 2005 tarihinden 2005 yılının sonuna kadar olan ücretler kesin kayıtlar yapılırken, 01 Ocak 2006 tarihinden sonraki ücretler ise 2006 yılı memur maaş katsayı ve taban aylık oranları belirlendikten sonra Eğitim ve Sınav İl Komisyonunun belirleyeceği bir tarihte tahsil edilir.
-         Ücretler, eğitimi alanlar tarafından eğitimin yapıldığı ilin sağlık müdürlükleri döner sermaye hesaplarına yatırılır ve dekont ile belgelendirilir.
-         Ödemeler il sağlık müdürlüğünün kontrolünde yapılır.
-         Gelir ve gider bütçeleri birbirine denk olmak zorundadır. Eğitici ve usta öğreticilerin ders ücretleri bir sonraki ayın ilk haftasında aylık olarak ödenir.
-         Teorik eğitimin başladığı 19 Eylül 2005 tarihinden 2005 yılının sonuna kadar
     [(14 hafta x 8 saat) x Bir saatlik brüt ek ders ücreti]
bir adayın ödeyeceği teorik ders ücreti =
    Bir derslikte eğitim alan kişi sayısı
2006 yılında, memur maaş katsayısı ve taban aylık oranları belirlendikten sonra bir
     [(18 hafta x 8 saat) x Bir saatlik brüt ek ders ücreti]
adayın ödeyeceği teorik ders ücreti =
                                                                          Bir derslikte eğitim alan kişi sayısı
                                                                                                                      hesabı ile yapılır.
- Pratik eğitimin başladığı 19 Eylül 2005 tarihinden 2005 yılının sonuna kadar bir adayın
   [(14 hafta x 8 saat x 4 gün) x Bir saatlik brüt ek ders ücreti]      
 ödeyeceği pratik ders ücreti =
     Bir diş hekimi veya usta öğreticinin
           sorumluluğundaki kişi sayısı
2006 yılında, memur maaş katsayısı ve taban aylık oranları belirlendikten sonra bir adayın
   [(18 hafta x 8 saat x 4 gün) x Bir saatlik brüt ek ders ücreti]
ödeyeceği pratik ders ücreti =
Bir diş hekimi veya usta öğreticinin
      sorumluluğundaki kişi sayısı
                                                                                                                      hesabı ile yapılır.
2- Sınav giderleri:
-         Eğitimi alanlar tarafından karşılanacak olan yazılı sınav giderleri, Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğünce; eğitim süresi tamamlanmadan 2006 yılı içerisinde eğitim merkezlerine bildirilir.
-         “Kurumların Eleman Yetiştirmek Üzere Açtıkları Mesleki Okullarda Görev Alacak Yönetici ve Öğretmenlere Uygulanacak Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslar” ın “6-Sınav Görevi” başlıklı bölümün 12 nci maddesi doğrultusunda ödeme yapılır.
-         Eğitimin sonunda Eğitim ve Sınav İl Komisyonu tarafından belirlenecek tarihte uygulama sınavları yapılır.
-         Uygulama sınavlarında kullanılacak sarf malzemeleri adaylar tarafından karşılanır.
3- Kırtasiye giderleri:
Eğitim ve Sınav İl Komisyonunca belirlenir ve kesin kayıtlar yapılırken tahsil edilir.
Bilgilerinizi ve herhangi bir aksaklığa sebebiyet verilmeden genelgenin uygulanması için ilgililere emirlerinizi rica ederim.
   Prof. Dr. Necdet ÜNÜVAR
                                                                                                             Bakan a. 
   Müsteşar
EKLER:

1-İl Eğitim Merkezleri  Listesi (1 sayfa)

2-Aday Listesi (.....sayfa)

3-Aday nakil Listesi (1 sayfa)

DAĞITIM:
Gereği:                                                                                        Bilgi:
77 İl Valiliğine                                                                           4 İl Valiliğine
Prof. Dr. Nusret Fişek Cad. No:41    06420Yenişehir/ ANKARA                Ayrıntılı bilgi için irtibat: C.ERİKEL Gen.Md.Yrd.
Telefon: (0 312) 430 41 44/128-198-117-116    Fax: (0 312) 434 05 81-4335364                                 M.BALABAN   Şb. Md.                                                                                            
E-posta:  segmprogram@saglik.gov.tr    Elektronik ağ: www.saglik.gov.tr                                             S.SARI              Şb.Md. 
 

 
  Bize Ulaşın
Dental Türk Portal Türkiye'nin Diş Hekimliği Rehberi. London / UK Tel: +44 78 9100 2293
 
Bu site en iyi 800x600 çözünürlük, IE5 ve üzeri versiyon tarayıcıda görüntülenebilir.
Tüm haklar?saklıdır.Copyright 2004-2018 ©Dental Türk - Aydera Designed by C.Aksoy
Gizlilik İlkeleri | Sponsorlar  Reklam | Rss - Atom | Kurumsal | Gruplar | Sözlük