fake Oakleys cheap Oakley sunglasses Christian Louboutin Outlet Christian Louboutin Outlet Louboutin Outlet Louboutin Outlet Christian Louboutin Outlet Louboutin Outlet Cheap Christian Louboutin Christian Louboutin outlet Christian Louboutin outlet Christian Louboutin outlet Louboutin outlet Christian Louboutin shoes Wholesale Christian louboutin Christian Louboutin Outlet Christian Louboutin outlet Christian Louboutin outlet Cheap Christian Louboutin Louboutin outlet Louboutin outlet Christian Louboutin outlet Christian Louboutin outlet Christian Louboutin outlet Discount Christian Louboutin Christian Louboutin outlet store Christian Louboutin outlet Christian Louboutin Outlet Christian louboutin wholesale Christian Louboutin outlet Christian Louboutin outlet Christian Louboutin outlet Christian Louboutin outlet Christian Louboutin Outlet Christian Louboutin outlet louboutin outlet louboutin outlet mbt shoes outlet ghd straighteners uk ghd straighteners uk louboutin outlet christian louboutin outlet nfl jerseys wholesale discount mlb jerseys wholesale nba jerseys discount nhl jerseys Discontinued MBT Shoes herve leger outlet cheap nfl jerseys cheap soccer jerseys thailand soccer jerseys Fake Oakleys
Aydera - DentalTürk [ Türkiye'nin Dental Portalı ]
 
Email:
Şifre:
Şifremi unuttum?
 
Dental Türk - Türkiye'nin Dental Portalı
Üye olmak için lütfen tıklayınız! DentalTürk Üyeler:
Sitemizi 819 ziyaretçi geziyor.
 
     
» Dental Türk
Ana Sayfa
Dental Kurslar
Dental Turizm
Dental Danışma 

» Free Hizmetler
Dental Pazar
Dental Borsa
Dental İş İlanları

» Dental Linkler
Diş Hekimleri
Diş Teknisyenleri
Dental Firmalar
Diş Laboratuvarları

» Dental Servisler
Dental Bilgiler
Dental Videolar

» Dental Arama
Sayfalarda ara:

Üyelerde ara:

E-Sözlükte ara:(İngilizce)

Bu sayfayı yazdır
Sık Kullanılanlara Ekle
Ana sayfam yap
 
Dental Bilgiler
Sağlık Bakanlığı  ağız Ve Diş Sağlığı Programı Hacked by Turksiberkonseyi.com/ Uyarı Açıklarınızı Kapatınız .
Programın Adı : Ağız ve Diş Sağlığı Programı
 
Gerekçesi : Ülkemizde diş çürükleri ve periodontal hastalıkların toplumda % 85’ lere varan sıklıkta görülmesi, bu iki hastalığın halk sağlığı sorunu olarak kabul edilmelerini ve her iki hastalığın yaygınlık ve şiddetinin azaltılmasına yönelik toplumu hedef alan çalışmaların yapılmasını gerektirmektedir. Ayrıca yüksek çürük riski, şiddetli periodontal hastalık gibi kötü ağız hijyeni olan kişilerde; kardiovasküler/ serebrovasküler sistem hastalıkları, osteoporoz, üst solumun yolları enfeksiyonları ve kadınlarda erken doğum, düşük doğum ağırlığı riskinin birkaç kat artması, diabetli hastalarda ağız enfeksiyonlarının hiperglisemiye neden olması, ağız diş sağlığının korunması ve geliştirilmesi politikalarını ön plana çıkarmaktadır. Yapılan araştırmalar önlenebilir hastalıklar grubuna giren diş ve dişeti hastalıklarının alınacak eğitici ve koruyucu tedbirlerle başlamadan önlenebileceğini, maliyetlerinin de daha az olacağını ortaya koymuştur.
 
Programın Amacı : Bu program ile; toplumun doğumdan itibaren düzenli dişhekimi kontrolü ve eğitim yolu ile ağız diş sağlığı bilgilerinin artırılması, doğru tutum ve alışkanlıkların oluşturulması, koruyucu uygulamalar ile hastalıkların yaygınlık ve şiddetinin azaltılması suretiyle yaşam kalitesinin artırılması ve tedavi edici dişhekimliğine başlama yaşının yükseltilmesi ve tedavi ihtiyacının azaltılması amaçlanmaktadır.
 
ProgramınHedefleri : DS֒ nün “ 21. Yüzyılda Herkes İçin Sağlık” ifadesiyle tanımlanan ve 21 Hedefin belirlendiği çalışmasında ağız diş sağlığı ile ilgili hedeflere “ Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Azaltılması” başlığı altında ( Hedef 8 ) yer verilmiştir. Buna göre;
 DS֒ nün 21 YY. Hedefleri
 
2020 yılına kadar
6 yaşın altındaki çocukların % 80’ inin çürüksüz,
12 yaşın altındaki çocuklarda ise dmf-t (çürük-eksik-dolgulu süt dişi) indeksinin
ortalama 1.5 olması,
 
2015 yılında
Anaokullarının en az yarısında ve diğer okulların % 95’ inde diş sağlığı geliştirme programlarının uygulanmaya başlaması.
Bu program ile hedeflenen;
Eğitim ve Ünit Gerektirmeyen Koruyucu Hizmetler İle;
Eğitim yoluyla hamilelik döneminden itibaren ebeveynlerin ağız diş sağlığı bilgilerinin artırılması ve doğru alışkanlıkların kazandırılması,
Türkiye genelindeki tüm ilköğretim okullarında ağız diş sağlığı eğitim ve geliştirme programlarının uygulanmaya başlanması,
2010 yılına kadar 6 – 12 yaş grubunda diş fırçalama alışkanlığının % 90-100’ e çıkarılması,
 Ünit Gerektiren Koruyucu Hizmetler ve Tedavi Edici Dişhekimliği Hizmetleri İle;
Mevcut kaynaklarla tüm toplumun tedavi ihtiyacının karşılanmasının ve belirlenen hedeflere ulaşmanın zor olacağı düşüncesiyle ;
0 – 15 yaş grubundan başlayarak kademeli bir geçiş ile
 ( koruyucu uygulamalar, dolgu, kanal tedavisi, detartraj hizmetleri verilecektir. )
 
2010 yılına kadar 0 – 27 yaş grubunun
( Toplam nüfusun % 44’ ü )
 
2020 yılına kadar 0 – 47 yaş grubunun,
( Toplam nüfusun % 66’ sı )
 
2030 yılına kadar 0 – 67 yaş grubunun,
( Toplam nüfusun % 88’ i )
koruma altına alınması hedeflenmektedir.
 
Ancak; tüm toplumun tedavi ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak tedavi edici dişhekimliği hizmetlerinin özel sağlık kurum ve kuruluşlarından alınması durumunda başvuru oranını ve sistemin işleyişini net olarak anlayabilmek amacıyla Türkiye’nin karakteristik özelliklerini yansıtan bir ilin tespit edilerek bu il de pilot bir uygulamanın yapılması uygun görülmüş ve bununla ilgili ikinci bir görüş de ekte sunulmuştur.
 
Programın Uygulanması :
 
Belirlenen hedeflere ulaşabilmek için Program iki ayaktan oluşmaktadır.
Birinci ayağını; eğitim ve ünit gerektirmeyen koruyucu hizmetler verilmek suretiyle, gebelere ve ilköğretim öğrencilerine yönelik “Sürekli Ağız Diş Sağlığı Eğitim Programı”,
İkinci ayağını; topluma yönelik olarak ünit gerektiren koruyucu hizmetler ile (0-15) yaş grubuna tedavi edici hizmetlerin beraber verildiği “Tedavi Programı”, oluşturmaktadır.
SÜREKLİ AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI EĞİTİM PROGRAMI
 
1. Programın Adı : Sürekli Ağız Diş Sağlığı Eğitim Programı
 
Programın Amacı : Kısa vadede amaç, eğitim yoluyla hamilelik döneminden itibaren anne adaylarının ve ilköğretim çağındaki 6-12 yaş grubu öğrencilerin ağız diş sağlığı bilgilerinin artırılması, doğru alışkanlıkların kazandırılması ve ağız diş sağlığı uygulamalarının özellikle okulun günlük aktivitelerine entegrasyonu  iken, uzun vadede, çocukluk döneminden itibaren doğru tutum ve davranışlar oluşturarak ağız,diş,dişeti hastalıklarının yaygınlık ve şiddetinin azaltılması, tedavi edici dişhekimliğine başlama yaşının yükseltilmesi, tedavi ihtiyacının azaltılması ve proje kapsamında sürekli eğitimle elde edilen kazanımların karşılaştırılabilir değerlendirmesinin yapılmasıdır.
 
2. Programın Süresi : ..... yılında başlanacak olup süreklidir.
 
3. Programın Uygulanacağı İller : Tüm Türkiye genelinde aynı anda başlanacaktır.
 
4. Programın Kapsamı :Programın farklı hedef kitleleri kapsayan değişik uygulama şekilleri söz konusu olabilir. Bu uygulama şekilleri :
 
1. uygulama şekli : İlköğretim 1-2-3. sınıf öğrencileri,
2. uygulama şekli : İlköğretim 1-2-3. sınıf öğrencileri + Gebeler,
3. uygulama şekli : İlköğretim 1-2-3-4-5. sınıf öğrencileri + Gebeler,
4. uygulama şekli : İlköğretim 1-2-3-4-5-6-7-8. sınıf öğrencileri + Gebeler,
5. uygulama şekli :İlköğretim 1-2-3-4-5-6-7-8. sınıf öğrencileri + Gebeler + Okul öncesi,
6. uygulama şekli : İlköğretim 1-2-3-4-5-6-7-8. sınıf öğrencileri + Gebeler + Okul öncesi                          
+ Özel Gruplar (geriatrik hastalar, sistemik hastalıklar, özürlüler, vb.)
 
Ülkemiz şartları göz önüne alındığında; program kapsamına dahil edilebilecek hizmet grupları arasında en uygun grup olarak 3. UYGULAMA ŞEKLİ görülmüş olup, bu doğrultuda detaylandırılmıştır.

5. Hedef Kitle :
 
Hedef kitle olarak 2 grup belirlenmiştir;
Birinci Grup:
- İlköğretim 1-2-3-4 ve 5. sınıflarında eğitim gören @ 6 milyon öğrenci,
 
İkinci Grup:
- Türkiye genelinde @ 2 milyon anne adayı,
 
6. Programın Finans ve Lojistik Destek Birimleri :
 
a) T.C Sağlık Bakanlığı
b) T.C Milli Eğitim Bakanlığı
c) Üniversite Öğretim Üyeleri
d) Türk Dişhekimleri Birliği
e) A.B. ve D.S.Ö.
f) Programa destek verebilecek özel sektöre ait kurum ve kuruluşlar
7. Program Eğitim ve Uygulama Ekipleri :
 
a) Eğitici Dişhekimlerinin Eğitiminden Sorumlu Ekip :
 
Programda görev alacak diş hekimlerine eğitici-eğitimi vermek üzere üniversite öğretim üyeleri,eğitim psikolojisi uzmanları ve iletişim tekniği uzmanlarından oluşan 25 ayrı ekip oluşturulacak olup, her bir ekip 20 kişiden oluşan 2 grup halinde toplam 40 diş hekimini eğiteceklerdir.
 
b) Eğitici Diş Hekimleri ( 1000 kişi) :
 
Programda görevlendirilecek yardımcı sağlık personelinin hedef kitleye yönelik olarak alması gereken eğitimden sorumludurlar.
 
c) Yardımcı Sağlık Personeli :
 
Programda görevlendirilecek yardımcı sağlık personeli her iki hedef kitleye yönelik eğitimi almakla yükümlüdürler.
 
Görevlendirildikleri çalışma alanına göre :
 
- İlköğretim Okullarındaki Eğitim ve Koruyucu Hizmetlerde Görevli Yardımcı Sağlık Personeli:
 
150 bin derslikte haftada 30 ders saatlik bir çalışma programı dahilinde 5.000 kişi,
 
( sınıflar ortalama olarak 40 kişi kabul edilirse, bir yardımcı sağlık personeline 1.200 öğrenci düşmekte olup, bir sınıfa haftada 1 ders saati ayrılmaktadır.)
 
- Anne Adaylarına Yönelik Eğitim Hizmetlerinde Görevli Sağlık Personeli :
 
Bu programda görevlendirilecek yardımcı sağlık personelinin istihdamında 3 uygulama şekli söz konusudur.
 
1. uygulama şekli : Bakanlığımıza bağlı olarak hizmet veren Sağlık Ocakları ile AÇSAP merkezlerinde görevli ebelerin eğitilerek, gebe takibi esnasında anne adaylarının ağız diş sağlığı ve bakımı konularında bilgilenmelerini ve her anne adayı için ayrı oluşturulacak Ağız Diş Sağlığı Formlarının Program Merkezine ulaştırılmasını sağlamak,
 
 Bu bağlamda; Türkiye genelindeki ( 5840 sağlık ocağı – 299 AÇSAP Merkezi) 1. basamak sağlık kuruluşlarında görevli yaklaşık 6.000 ebenin eğitime tabi tutulması söz konusudur.
 
2. uygulama şekli: Programın yürütülmesi amacıyla il / ilçe merkezlerinde oluşturulacak olan Ağız Diş Sağlığı Eğitim ve Koruyucu Hizmetler Koordinasyon Merkezinde yerleşik olarak görevlendirilmek üzere,
 
Günde ortalama 20 anne adayına hizmet verileceği düşünülürse 2.000 yardımcı sağlık personelinin eğitimi söz konusudur. Bu durumda 1 yardımcı sağlık personeline ortalama 1.000 anne adayı düşmektedir.
 
3. uygulama şekli : Programın yürütülmesi amacıyla il / ilçe merkezlerinde oluşturulacak olan Ağız Diş Sağlığı Eğitim ve Koruyucu Hizmetler Koordinasyon Merkezinde gezici olarak görevlendirilmek üzere,
 
Günde ortalama 5 anne adayının ev ziyaretinin yapılarak bilgilendirilmesi durumunda 8.000 yardımcı sağlık personelinin eğitimi söz konusudur. Bu durumda 1 yardımcı sağlık personeline toplam 250 anne adayı düşmektedir.
 
* Ülkemizin coğrafi durumu, bölgesel özellikleri ve il / ilçelerinin kalkınmışlık durumuna göre bu yollardan biri tercih edilebileceği gibi karma bir sistemde uygulanabilir. Anne adaylarına yönelik hizmet verecek olan yardımcı sağlık personelinin bakmakla yükümlü olduğu gebe sayısı köy ve mahalle bazında yapılacak bir yapılandırmaya dayandırılacaktır.
 
Ağız Diş Sağlığı Eğitim ve Koruyucu Hizmetler Koordinasyon Merkezinde görevli uygulama ekipleri:
 
1. Diş Hekimi ( eğitici ve koruyucu vasıfla yoğunlaştırılmış )
2. Yardımcı Sağlık Personeli (ilköğretim okulu öğrencilerinin ve anne adaylarının
eğitiminde ayrı ayrı olarak görevlendirilecek.)
3. Sekreter
4. Hizmetli’ den oluşmaktadır.

9. Programın Uygulanması :
 
Hedef kitlelere yönelik olarak;
 
a. İlköğretim Okullarında Uygulanacak Eğitim ve Koruyucu Hizmetler
 
Teorik Eğitim Konuları :
 
- Genel Sağlık ve Temizlik Eğitimi
- Ağız Diş Sağlığı Eğitimi
- Ağız Diş Sağlığı Bakımı Eğitimi
- Genel ve Özel Beslenme Eğitimi
 
Pratik Eğitim Konuları :
 
- Diş Fırçalama Yöntemleri
- Fluorürlü Gargara Kullanımı
- Diş ipi Kullanımı’ dır.
 
Bir eğitim – öğretim yılında her sınıf için haftada 1 ders saati ayrılacak olup, bu ders saatinde yukarıda belirlenen konularda teorik ve pratik eğitim verilecektir. Pratik uygulama gününe ebeveynlerde davet edilerek bilgilenmeleri sağlanacak ve ebeveynlere yönelik kitapçıklar dağıtılacaktır.
 Koruyucu Uygulamalar :
 
- Haftada 1 kez tüm öğrencilere %0.2’ lik NaF Gargarası uygulaması yapılacaktır.
 
 Uygulama;
 
10 ml.’ lik hazır karışımlar halindeki NaF gargarası, 60 sn. süre ile 1-2 defada ağız çalkalaması şeklinde uygulanır. Çalkantı solüsyonu işlem sonunda normalden biraz daha geniş yapılan kendi kabına tükürülmek suretiyle boşaltılır. Daha sonra tüm gargara kapları bir kovada toplanarak, uygun yöntemlerle imha edilir.
 
- Program dahilinde yer alan tüm öğrencilere yılda iki kez diş fırçası ile 60 gr’ lık iki tüp diş macunu dağıtılacaktır.
 
-   4. ve 5. sınıf öğrencilerine yılda bir kez diş ipi dağıtımı yapılacaktır.
 
( Gargara Maliyeti : Hazır karışımın adedi 25.000 TL. dan yıllık 7.5 Trilyon )
( 2 Fırça+ 2 tüp Macun : @ 6 milyon TL.’den yıllık 36 trilyon )
( Diş İpi : @ 2.5 milyon öğrenci için 5 milyon TL:’den yıllık 12.5 trilyon )
 

b. Anne Adaylarına Verilecek Eğitim Hizmetleri :
 
Yeni evlenen çiftlerin T. C Ağız Diş Sağlığı Hizmetlerinden faydalanabilmeleri için evlilik cüzdanlarına konulacak merkezi bir irtibat numarası ile bağlı oldukları ekibin adres ve telefon numarasına ulaşmaları sağlanır.
 
Anne adaylarının kontrolleri :
 
- Evlilik
- Hamileliğin Başlangıcı
- Hamileliği 6. ayı
- Doğum Sonrası olmak üzere 4 aşamada yapılır.
* Ülkemizin coğrafi durumu, bölgesel özellikleri ve il / ilçelerinin kalkınmışlık durumuna göre gebelere verilecek hizmete yönelik olarak daha önce belirlediğimiz uygulama şekillerinden biri tercih edilebileceği gibi karma bir sistemde uygulanabilir.
 
10. Eğitim Ekibinin Ekipmanları :
 
a- Kitapcıklar :
- Eğiticilerin Eğitim Kitapçığı
- Eğitici Diş Hekimi Kitapçığı
- Yardımcı Sağlık Personeline Yönelik Eğitim Kitapçığı
- Gebelere Yönelik Eğitim Kitapçığı
- Öğretmenlere Yönelik Eğitim Kitapçığı
- İlköğretim 1-2. Sınıf Öğrencilerine Yönelik Eğitim Kitapçığı
- İlköğretim 3-4-5. Sınıf Öğrencilerine Yönelik Eğitim Kitapçığı
- Ebeveyn Eğitimi Kitapçığı
Eğitim kitapçıkları her türlü afiş, broşür, CD, vb. yazılı ve görsel dokümanlar yanısıra eğitim araçları ( tepegöz vb.) ile de desteklenecektir.
 
 b- Malzemeler :
- Ünit
- Muayene seti (ayna, sond , presell, excavatör, mine keskisi, siman spatülü, cam ionomer siman )
- Alt-üst çene modeli
- Fantom kafa
- Diş Modelleri
- Diş Fırçası
- Diş Macunu
- Plak boyası
- El aynası
- Fluorürlü gargara
 
c- Formlar :
- Gebe Ağız Diş Sağlığı Tespit Formu
- Öğrenci Ağız Diş Sağlığı Tespit ve Değerlendirme Formu
- Öğrenci Ağız Diş Sağlığı Tarama Formu
 
d- Diğer :
- Ekibin bağlı olduğu Merkez’de uygun bilgisayar donanımı ve paket yazılım programı
- Büro malzemeleri
 
11. Programın İzlenmesi ve Yürütülmesi:
 
Toplumun bilinç düzeyini yükseltmeyi, ağız-diş ve dişeti hastalıkların yaygınlık ve şiddetinin azaltılması suretiyle yaşam kalitesinin artırılmasını ve tedavi edici dişhekimliğine başlama yaşının yükseltilmesini amaçlayan bu programın gerektiği gibi uygulanabilmesi için eğitim ve koruyucu hizmetleri ile tedavi edici diş hekimliği hizmetlerinin tek elden yürütülmesine ihtiyaç vardır. Program ;
 
Merkezde :
 Ağız ve diş sağlığı ile ilgili hastalıkların erken teşhis ve tedavisi, eğitici, koruyucu ve tedavi edici diş hekimliği hizmetlerinin tek elden planlanması, yürütülmesi, denetim ve değerlendirilmesi için kurulacak olan Ağız Diş Sağlığı Programı Merkezi,
 
Taşrada :
İllerde ; İl Sağlık Müdürlüğü Ağız Diş Sağlığı Şube Müdürlüğü,
İlçelerde; İlçe Sağlık Grup Başkanlığı düzeyinde kurulacak Ağız Diş Sağlığı Şefliği tarafından yürütülür.
 
Ağız ve Diş Sağlığı Programının ikinci ayağını; topluma yönelik olarak ünit gerektiren koruyucu hizmetler ile tedavi edici hizmetlerin beraber verildiği “Tedavi Programı” nın oluşturduğu daha önce belirtilmişti.
 TEDAVİ PROGRAMI
 
Gerekçesi :
 
Dünya Sağlık Örgütü; kötü ağız sağlığının, bulaşıcı olmayan kronik hastalıklar için bir risk oluşturması ve bu hastalıklarla benzer riskleri paylaşması nedeniyle “ Ağız Diş Sağlığının Korunması ve Geliştirilmesi” çalışmalarının, kronik hastalıklarla ilgili diğer programlarla birlikte ön plana çıkarılmasını önermektedir. Ancak mevcut kaynaklarla ve sorunların tamamını çok kısa bir zaman periyodunda çözmeye yönelik programlarla ağız ve dişle ilgili tedavilerin tamamını yapabilmek mümkün görülmemektedir. Ağız – diş sağlığı hastalıklarının yaygınlık ve şiddeti ileri yaş gruplarında çok yüksek olmasına karşın, 14-15 yaş grubunda kontrol edilebilir düzeylerdedir ve hastalıkların yaygınlık/şiddetinin azaltılması, yeni nesillerin ağız diş sağlığı konusunda bilgilenmiş ve olabildiğince sağlıklı olmasını gerektirir. Dolayısıyla; öncelikle 0-15 yaş grubunu hedef alan Ulusal Programların hazırlanması durumunda, ileriye dönük olarak bu sorunların çözümlenmesinde önemli bir yol katedilebilecektir.
 
Hastalıkların yaygınlık ve şiddetinin azaltılması suretiyle yaşam kalitesinin artırılmasını, tedavi edici özellikle de protetik dişhekimliğine başlama yaşının yükseltilmesini amaçlayan Ağız ve Diş Sağlığı Programının ikinci ayağını oluşturan tedavi boyutuna ilişkin çözüm önerilerimiz şu şekildedir:
 
Kademeli Geçiş Sistemi :
 
Daha önce de belirtildiği gibi, mevcut kaynaklarla tüm toplumun tedavi ihtiyacını kısa bir zaman periyodunda karşılamak mümkün değildir. Ancak, Tedavi Programı çerçevesinde kademeli olarak 0-15 yaş grubu çocuklar ve gebelerden başlamak suretiyle tedavi ihtiyacının karşılanmasının, yeni nesillerin ağız sağlığının korunması, ileri yaş dönemlerinde sorunların giderek büyümesinin önlenmesi ve hastalıkların yaygınlık / şiddetinin azaltılması açısından daha uygun olacağı düşünülmektedir.
 
Ülkemizin nüfusunun 67 milyon olduğu ve yaklaşık 15 bin diş hekiminin tedavi programında görevlendirileceği düşünülürse, hekim başına ortalama 4500 kişi düşmektedir. (Bölgenin coğrafi ve sosyo-kültürel özelliklerine, kalkınmışlık derecesine göre bir diş hekiminin bakmakla yükümlü olduğu kişi sayısı az çok farklılık gösterebilir.) Fakat bu sayının tamamının aynı anda bağlanması ve tedavi ihtiyacının karşılanması söz konusu değildir. Başlangıçta 0-15 yaş grubu sisteme dahil edilerek, mevcut kaynaklarla bu yaş grubunun koruyucu ve tedavi edici dişhekimliği hizmetlerinden ( kanal tedavisi dahil) faydalanması sağlanır. 2 yıl içinde tedavilerinin tamamlanması yada en azından kabul edilebilir bir bölümünün tamamen sağlıklı hale gelmesi sağlanır. Bu bağlamda; başlangıçta bir diş hekimine bağlanacak olan kişi sayısı ortalama 1250 ‘ dir. ikinci yılın sonunda; sisteme daha önce dahil edilmemiş olan 1 yaş grubu daha dahil edilerek kapsam genişletilir. Bu arada başlangıç grubunun da düzenli kontrolleri yapılarak, tedavi ihtiyacı karşılananların sağlıklı olarak sistem dahilinde kalmaları sağlanır. Bir yıllık periyotlar halinde kapsam genişletilmek suretiyle, sistem toplumun geneline yaygınlaştırılır. (Kademeli geçiş ile ilgili ayrıntılı açıklamalar ve hedefler Ek 1’ de yer almaktadır. )
Uygulanacak Tedaviler;
 
0-15 yaş grubu;
 
- 0-6 yaş grubunun 6 ayda bir yapılacak olan kontrol muayeneleri,
- Koruyucu dişhekimliği uygulamaları ( fissür sealant, yerel fluor uygulamaları....)
- Yer tutucular (sabit ve hareketli),
- Diş çekimi,
- Diş taşı temizliği,
- Konservatif diş tedavileri,
- Amputasyon
- Kanal tedavisi,
- Tedavisi tamamlanan grubun 6 ayda bir düzenli kontrolleri,
 
Gebelerde:
 
- Gebeliğin başlangıcı, 6. ayı ve doğum sonrası olmak üzere en az 3 kontrol muayenesi,
Ayrıca;
Gebeliğin ikinci üç aylık döneminde;
- Diş çekimi,
- Konservatif diş tedavileri,
- Diş taşı temizliği,
 
Bu sisteme 0-5 yaş grubunun dahil edilmesi ; 6. aydan itibaren ailelere getirilecek bir zorunlulukla diş hekimi kontrollerinin düzenli yapılması küçük yaşlardan itibaren diş hekimine gitme alışkanlığının kazandırılmasına, ileri yaşlarda ortaya çıkan ve insanların diş tedavilerini yaptırmaktan kaçınmalarında en önemli etkenlerden biri olan korku faktörünün azalmasına, yüksek risk gruplarının erken dönemlerde tespit edilerek basit koruyucu yöntemlerle kontrol altına alınmasına yol açacaktır.
 
Dişhekimlerinin Duyurulması;
 
İl nüfusu ile orantılı olarak programda görevlendirilecek diş hekimi sayısı ve bir diş hekimine bağlanacak kişi sayısı belirlenecektir. Kimin hangi hekime bağlanacağının tespiti “ Hekim Seçme Özgürlüğü” esasına dayalı olup, belli bir bölge veya liste vermek yerine listenin hasta tercihlerine göre hekim tarafından oluşturulması sağlanır.
 
Bölgenin coğrafi ve sosyokültürel özelliklerine, kalkınmışlık derecesine göre bir dişhekiminin bakmakla yükümlü olduğu kişi sayısı da az çok farklılık gösterebilir.
 
Kayıtlar;
 
Hekimin listesinde yer alan bir kişinin ilk müracaatında, ağzında yapılması gereken tüm tedavilere yönelik endikasyonların ve sorunlu dişlere ait röntgen filmlerinin bulunduğu “Ağız Diş Sağlığı Durum Tespit Formları” doldurulur. Aynı zamanda, bu kayıtların merkezi bir sistemden kontrol edilmelerine olanak sağlayan bir yazılım programı ile de bilgisayar ortamında tutulmaları sağlanır.
Ödemeler;
 
İlk müracaatta her birey için doldurulacak olan Ağız Diş Sağlığı Durum Tespit Formları’ nda belirtilen ve (özellikle dolgularda) röntgen ile kesin endikasyonu konmuş, paket programda belirtilen ve tedaviye yönelik olarak yapılan her bir iş için belli bir ücret ödenir. ( Sistem daha sonra G.S.S.kapsamına dahil edilebilir.)
 
Ücretlerin ödenebilmesi için gereken şartlar ve denetim mekanizması, kayıtların ne şekilde tutulacağı imzalanacak sözleşme ile ayrıca belirlenir.
 
Kademeli geçiş ile;
 
2010 yılına kadar; 0-27 yaş grubunun ( toplam 33 750 000 kişi) kademeli olarak kapsam dahiline alınması düşünülmekte olup, bu sayı toplam nüfusun % 44’ ünü teşkil etmektedir. Buna göre bir dişhekimine düşen kişi sayısı 2 250’ dir. ( dişhekimi sayısını sabit 15 000 kabul edersek)
 
 2020 yılına kadar; 0-47 yaş grubunun ( toplam 58 750 000 kişi) kademeli olarak kapsam dahiline alınması düşünülmekte olup, bu sayı toplam nüfusun % 66’ sını teşkil etmektedir. Buna göre bir dişhekimine düşen kişi sayısı 3 920’ dir. ( dişhekimi sayısını sabit 15 000 kabul edersek)
 
2030 yılına kadar; 0-67 yaş grubunun (toplam 83 750 000 kişi) kontrol altına alınması, nüfusun % 82’ lik bir kısmının tedavilerinin büyük ölçüde yapılmış ve kontrollerinin devam etmesi hedeflenmektedir. Buna göre bir dişhekiminin bakmakla yükümlü olduğu kişi sayısı yaklaşık olarak 5 583’ dür. (Ülkemizin yıllık % 1.5 nüfus artış hızına göre toplam nüfus belirlenmiştir.) Bu sayede, zaman içinde özellikle kamu kurum ve kuruluşlarında tedavi edici diş hekimliği hizmetlerine olan talebin azalacağı ve bu hizmetlere ayrılan payın önemli bir kısmının koruyucu diş hekimliği hizmetlerine kaydırılmasının mümkün olacağı düşünülmektedir.
 
Sistem Dışında Kalanların Durumu :
 
Kapsama dahil edilmeyerek sistem dışında kalanların tedavilerinin, halen mevcut olan sistem ile tedavi edici dişhekimliği hizmeti sunulan kurum ve kuruluşlarınca karşılanması uygundur. Bu hizmetler; bedelleri, sosyal güvenlik kuruluşları tarafından Bütçe Uygulama Talimatında belirlenen tarifeler üzerinden ödenmek suretiyle, kamu kurum/kuruluşlarından alınabileceği gibi, istekli olan hastaların belli bir katkı/katılım payı ödemesi koşuluyla ağız diş sağlığı hizmeti sunulan özel sağlık kurum ve kuruluşlarından da alınabilir.
 
Zaman içinde sisteme dahil olanların sayısındaki artış mevcut sistemden tedavi talep edenlerin sayısında azalmaya, kapsam dışı kalan hastalara ayrılan sürenin, hizmet kalitesinin, verimliliğin ve hasta memnuniyetinin artmasına neden olabilecektir.
Bölge Esasına Dayalı Ödeme :
 
Bilindiği üzere Ülkemiz kalkınmışlık durumuna göre 6 kategoride değerlendirilmektedir. Buna göre; il/ilçeler kalkınmışlık durumuna göre 6 bölgeye ayrılıp, programda görevlendirilen diş hekimlerine yapılacak ödemelerde çalıştığı bölgeye göre katsayılı bir ödeme sistemi getirilmelidir. Örneğin:
1. bölgede çalışanların katsayısı BUT üzerinden 1 iken,
2. bölgede çalışanların katsayısı BUT üzerinden 1.25,
3. bölgede çalışanların katsayısı BUT üzerinden 1.50,
4. bölgede çalışanların katsayısı BUT üzerinden 2.00,
5. bölgede çalışanların katsayısı BUT üzerinden 2.50,
6. bölgede çalışanların katsayısı BUT üzerinden 3.00, olabilir.
 
Bu şekilde yapılacak bir ödeme planı ile, kalkınma derecesi düşük olan il/ilçelerde çalışan diş hekimlerine daha fazla ödeme yapılarak, bu bölgelerde muayenehane açılması ve diş hekimi istihdamı özendirilebilir.
 
Makpraktis:
 
Hekimlerin yaptıkları tedavilerden kaynaklanan hizmet kusurlarının Malpraktis Yasası çerçevesinde değerlendirilmesi söz konusu olup tazminatların ödenmesi, diş hekimlerine ait fatura miktarları üzerinden kesilecek bedel ile oluşturulacak havuzdan karşılanmak suretiyle güvence altına alınacaktır.
 
Dişhekimi Sayısının Yetersiz Olduğu Bölgelerdeki Durum :
 
Sözleşmeli özel muayenehane sayısının o bölgenin ihtiyacını karşılamaya yetecek düzeyde olmaması durumunda;
 
Ek 2’ de yer alan tablolarda il/ilçelerde kalkınmışlık durumuna göre istihdam edilecek diş hekimi sayıları belirlenmiştir. Buna göre; istenen sayıda dişhekimliği hizmeti verecek özel muayenehanenin bulunmaması durumunda, 4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması Hakkındaki Kanun hükümlerine uygun olarak Bakanlığımız tarafından sözleşmeli diş hekimleri tedavi edici dişhekimliği hizmetlerini yerine getirmek üzere o bölgede istihdam edilebilir.
 SİSTEMİN GETİRİLERİ :
 
· Yeni nesillerin ağız sağlığının korunması, ileri yaş dönemlerinde sorunların giderek büyümesinin önlenmesi ve hastalıkların yaygınlık / şiddetinin azaltılması açısından önemli mesafeler katedilecektir.
 
· Tedavi edici dişhekimliği hizmetlerine olan talepte ve yatırım giderlerinde azalmaya neden olabilecektir.
 
· Protetik tedaviye başlama yaşı yükselecektir.
 
· Dişhekimine başvuru oranında artış olacaktır.
 
· Dişhekimlerinin Ülke genelinde homojen bir dağılımı sağlanabilecektir.
 
· Sahte dişçilerle mücadele kapsamında önemli mesafeler katedilecektir.
 
· Kayıt dışılığın ortadan kalkması ile devletin ek bir kazanımı söz konusu olacaktır.
 
· Etkin bir istihdam ile yeni iş olanakları yaratılarak yeni mezun diş hekimlerinin mesleklerinin ifa edebilmeleri sağlanabilecektir.
 
KADEMELİ GEÇİŞ
2010 Yılına Kadar :Başlangıçta sisteme 0 – 15 yaş grubu dahil edilecek olup bir diş hekimine düşen hasta sayısı 1.250 olacaktır. ( ortalama nüfus 18 750 000 ). 6 yıl içinde 0 – 27 yaş grubu( toplam 33 750 000 kişi ) kademeli olarak koruma altına alınacak olup toplam nüfusun yaklaşık % 44’ ünü teşkil etmektedir. ( yıllık % 1.5 artış oranına göre 2010 yılında toplam nüfusun 76 700 000 olacağı tahmin edilerek hesaplanmıştır.) Buna göre bir diş hekimine düşen hasta sayısı ise 2 250’ dir.

2010-2011 yılında sisteme dahil edilecek
2020 Yılına Kadar : 0 – 47 yaş grubu ( toplam 58 750 000 kişi )sisteme dahil edilecek olup toplam nüfusun yaklaşık % 66’ sını teşkil etmektedir. ( yıllık % 1.5 artış oranına göre 2020 yılında toplam nüfusun 88 250 000 olacağı tahmin edilerek hesaplanmıştır.) Buna göre bir diş hekimine düşen hasta sayısı 3 920’ dir.
                                                                                                                                                    
2030 Yılına Kadar : 0 – 67 yaş grubu ( toplam 83 750 000 kişi )sisteme dahil edilecek olup toplam nüfusun yaklaşık % 82’ sini teşkil etmektedir. ( yıllık % 1.5 artış oranına göre 2030 yılında toplam nüfusun 101 430 000 olacağı tahmin edilerek hesaplanmıştır.) Buna göre bir diş hekimine düşen hasta sayısı 5 583’ tür. ( Aile Dişhekimi sayısı 15 000 olarak sabit kabul edilmiştir. Zaman içinde nüfus artışına paralel olarak anlaşmalı dişhekimi sayısının da artacağı düşünülmektedir.)

Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Ağız ve Diş Sağlığı Daire Başkanlığı  Ankara – 2004
 
  Bize Ulaşın
Dental Türk Portal Türkiye'nin Diş Hekimliği Rehberi. London / UK Tel: +44 78 9100 2293
 
Bu site en iyi 800x600 çözünürlük, IE5 ve üzeri versiyon tarayıcıda görüntülenebilir.
Tüm haklar?saklıdır.Copyright 2004-2018 ©Dental Türk - Aydera Designed by C.Aksoy
Gizlilik İlkeleri | Sponsorlar  Reklam | Rss - Atom | Kurumsal | Gruplar | Sözlük